Malzeme Elleçleme (Material Handling) Nedir?

Yalın üretim kavramı temel bir amaç bulunur ve bu amaç, üretim sürecinden gelen atığı sürekli olarak ortadan kaldırmak için çaba sarf etmektir. Görünüşte basit bu tanımı tam olarak anlamak için, bu bağlamda atık olarak adlandırılan şeyin farkında olmanız gerekir. Atık üretim sürecinde müşteri ve üretici için değer katmayan bütün faaliyetlerdir. Bu israftan kurtulmak yalın malzeme elleçleme tekniklerinin nihai hedefidir. Özetle, yalın üretim, üretkenlikten ödün vermeden atıkları en aza indirmenin sistematik bir yöntemidir.

Yalın üretim, verimli bir malzeme taşıma süreci için önemli çözümlerden biri olarak kabul edilir. En basit ifadeyle malzeme elleçleme, üretim malzemelerinin bir fabrika içinde veya dışında bir araç arasında taşınmasına ilişkin süreci ifade eder. Tüm bu süreçlerde çok sayıda manuel, otomatik ve yarı otomatik araç ve ekipmandan yararlanır. Hiç şüphesiz ki malzeme taşıma süreçleri üretim ve lojistikte önemli bir rol oynamaktadır.

Yalın Üretim ve Malzeme Elleçlemenin Önemi

Basitçe söylemek gerekirse, yalın üretim ve malzeme kullanımı, bunların ürün akışını ve hızını artırmak amacıyla atık faaliyetlerin tanınması ve ortadan kaldırılmasına odaklanması açısından kritik öneme sahiptir. Ayrıca verimliliği de arttırırlar. Birçok şirket, üretkenliklerini ikiye katlama ve hatta üçe katlama niyetiyle yalın üretim ve malzeme taşıma kavramlarını uygular. Yalın üretim de çok çeşitli faydalar sunar. Müşteri hizmetlerini geliştirir. Üretim maliyetlerini düşürür. Ve üretim bölümünün doğal çevre üzerindeki etkisini azaltır.

Malzeme taşımanın, ürün ve malzemelerin hareketi, korunması, kontrolü ve depolanması olduğunu unutmayın. Bu süreç, üretim, depolama, dağıtım, tüketim ve ürün bertarafı gibi kritik süreçlerde rol oynadığı anlamına gelir. Malzeme taşıma sırasında kullanılan uygulamalar aşağıdakilere yardımcı olur: tahmin, üretim planlaması, envanter yönetimi ve kontrolü, satış sonrası destek ve servis, kaynak tahsisi, akış ve süreç yönetimi ve özel teslimat.

Şirketlerin malzeme taşıma sistemlerine ve süreçlerine çok fazla kaynak beslemesinin bir nedeni var. Bunlar, müşteri hizmetlerini daha da iyileştirmek, müşteri memnuniyetini artırmak, teslimat süresini azaltmak, hareketsiz envanteri azaltmak ve nakliye, dağıtım ve üretim ile ilgili taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak için doğru şekilde yerleştirilmiştir.

Malzeme Elleçleme İlkeleri

Etkili ve verimli bir malzeme taşıma sistemi oluşturmaya çalışırken izlemeniz gereken uygulamalar ve standart prosedürler vardır. Bunlar, tüm süreçlerin ve ekipmanın bütünleşik bir şekilde çalışmasını sağlar. Aşağıdaki prensipleri uygulayarak bir malzeme taşıma sisteminin nasıl tasarlandığını daha iyi anlamayabilirsiniz.

Planlama İlkesi

 • Planlama ilkesi sürecin ilk adımıdır, bu nedenle bu adımı atmaya zaman ayırmalısınız. Bu adımı atlamanız durumunda potansiyel hatalar ve riskleri oluşturduktan sonra düzeltmek çok daha zor olacaktır. Kervanı yolda düzülür anlayışı büyük sorunlara yol açabilir. Yapmanız gereken önerilen sistemi ve gerektirdiği destekleyici teknolojileri tanımlamaktır. Ayrıca sistemin teknik özelliklerini ve performans hedeflerini de tanımlamanız iyi olacaktır. Bu planı bilgili ve deneyimli bir ekip planı geliştirmelidir. Son kullanıcılarınızdan, tedarikçilerinizden, danışmanlarınızdan ve saha personelinizden geri bildirim ve öneriler almanız gerekir.

Standardizasyon İlkesi

 • Standartlaştırma, malzeme taşıma süreçlerinde kullanılan tüm ekipmanların kalite kontrollerine tabi tutulması anlamına gelir. Standart çalışma koşullarında, yerine getirmesi gereken tüm görevleri yerine getirebilmelidirler. Standartlaştırma, çeşitli boyutlardaki kaplar ve diğer yük oluşturan bileşenler ile işletme prosedürleri ve ekipmanı için de geçerlidir.

Çalışma Prensibi

 • Sadeleştirme burada anahtar kelimedir. Genellikle malzeme elleçleme ile ilgili onlarca süreç vardır. Sorun, çoğu durumda, bu işlemlerin çoğunun ya işe yaramaz ya da gereksiz olmasıdır. Verimliliği azaltacaktırlar. Malzeme taşımada “iş” ilkesi, bu gereksiz ve gereksiz süreçlerden kurtulmakla ilgilidir. Bu, işlemlerin kısaltılmasını veya iki işlemin tek bir işlemde birleştirilmesini içerebilir. Bu şekilde çok zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlanabilir.

Ergonomi İlkesi

 • Ergonomi prensibini anlamak için, öncelikle ergonomi ile neyin kastedildiğini tanımlamamız önemlidir. En basit ifadeyle, ergonomi, işin becerilerine en uygun çalışma koşullarını bulma anlayışını ifade eder.

Birim Yük Prensibi

 • Tedarik zincirinde çeşitli aşamalar vardır ve bu tedarik zincirindeki hareketler birim yükleri içerir. Malzeme taşıma bağlamında, bu birim yükler, envanter ve malzeme akış hedeflerine en az güçlükle ulaşılacak şekilde yapılandırılmalı ve boyutlandırılmalıdır. Birim yük, aynı anda tek bir varlık olarak taşınabilen veya depolanabilen malzemeleri ifade eder. Birim yük bir kutu, bir mal konteyneri veya bir palet olabilir.

Ünite yük prensibinin birkaç kilit noktası vardır. Birincisi, bir kerede birçok öğenin taşınmasına kıyasla, birkaç ayrı öğeyi tek bir birim yük olarak toplamak ve aktarmak çok daha kolaydır. İkincisi, üretim ve dağıtım sürecinde birim yükün boyutunun ve bileşiminin tam olarak aynı olmasını beklemeyin. Çoğu durumda, bir yükün boyutu ve bileşimi sürecin her aşamasında değişir. Üçüncüsü daha küçük birim yükler, tam zamanında teslimat, sürekli akış ve esneklik gibi işletme hedeflerini kapsayan üretim teknikleri için uygundur.Mekan Kullanım İlkesi

 • Bu ilke, fabrika taban alanında ve dağıtım kanallarında bulunan her alanın en yüksek potansiyele sahip olmasını sağlamaya çalışır. Bu tüm alanların etkili ve verimli kullanıldığı anlamına gelir. Özensiz alan kullanım yöntemleri nedeniyle çok fazla zaman ve kaynak kaybederler.

Çalışma alanları olarak belirlenen yerlerde, örgütlenmemiş ve aşırı dağınık alanlar ortadan kaldırılmalıdır. Bunlar sadece üretim ve lojistik süreçlerini yavaşlatmakla kalmazlar, aynı zamanda çok değerli zaman ve kaynak kaybına neden olurlar. Deponuzda hiçbir koridorun engellenmediğinden emin olun. Bir koridorda sürekli bir duraklama oluyorsa o koridoru iyileştirmeli veya tamamen ondan kurtulmalısınız.

Depolama alanlarına gelince, asıl amacınız malzeme erişilebilirliğini ve depolama yoğunluğunu dengelemek olmalıdır. Depolama yoğunluğu en üst düzeye çıkarılmalıdır, böylece daha fazla malzeme ve ürünü daha az alanda depolayabilirsiniz. Ancak, depolama yoğunluğundan daha fazla erişilebilirlik ve kolay toplamadan ödün vermemelisiniz. Bu üç şeyin hepsi arasında bir denge olmalı.

Sistem Prensibi

 • Sistem ilkesi, üretim ve depolama sürecindeki her adımın birlikteliğini ifade eder. En küçük hammaddeden, müşterilere gönderilmeye hazır ürünlere dönüştüğü dakikaya kadar akıcı ve bütünleşik bir hareket akışı olmalıdır. Her ne kadar süreçteki tüm aşamalar bağımsız olsa da, birbiriyle uyumlu olarak organize edilmelidir. Koordinasyon buradaki temel terimlerden biridir.

Sistem ilkesinin kapsadığı birkaç grup vardır. Bu taraflar müşteriler, distribütörler, üreticiler ve tedarikçilerdir. Her biri sistemin sistemin bütünleşik yapısında önemli bir rol oynar. Sistem entegrasyonunda kilit nokta, malzeme ve ürünlerin tanımlanmasında, depolandığı yerlerin ve durumlarının belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Tüm bunlar sistem ilkesinin yerine getirilmesi için ele alınmalıdır.

Çevre Prensibi

 • Bu ilke öncelikle malzeme elleçlemenin yakın çevreye olası etkilerinin dikkate alınmasını ifade eder. Günümüz dünyasında bu ilkeye özellikle dikkat etmek gerekir. Çevreye duyarlılık toplumsal bir sorumluluk olmasının yanında kanunen de uymamız gereken bir zorunluluktur. Yasa ve yönetmelikleri göz ardı ederseniz oldukça büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

Çevre ilkesi üç şeyi ele almanızı gerektirir. Birincisi, doğal kaynakları bilinçli olarak boşa harcamamalısınız. Örneğin, sadece beş litre saf suya ihtiyacınız varsa, neden on litre kullanmalısınız? İkincisi, üretim ve depolama süreçlerinizin çevreye olan potansiyel etkilerinin her zaman farkında olmalısınız. Üçüncüsü, çevreye daha önce yaptığınız olumsuz etkileri azaltmaya çalışmalısınız.

Kullandığınız palet ve konteynırları içerebilecek ürün ve malzemelerin, tekrar tekrar kullanılabilecek şekilde tasarlanması gerekir. Yeniden kullanılabilirlik, kullandığınız doğal kaynak ve hammadde miktarını önemli ölçüde azaltır. Mümkünse, biyolojik olarak bozunabilen ürünleri ve ekipmanları kullanmayı da düşünmelisiniz, bu sayede bunları kullanmayı bitirdiğinizde, her zaman geri dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz. Çevre ilkesi ile ilgili bir diğer önemli şey de, tehlikeli veya toksik olarak belirtilen malzemeleri ele almasıdır.

Yalın Üretim Uygulaması

Yalın üretim, yüksek kaliteli ürünler, güvenlik ve işçi morali elde eden iş ve operasyonel süreçleri uygulamayı amaçlayan sürekli bir iyileştirme felsefesidir. Malzeme elleçleme de bu felsefenin alanlarından biridir. Tüm bu süre zarfında, strateji operasyonel maliyetleri de azaltır ve teslim sürelerini kısaltır. Avantajlı bir tekniktir, çünkü özünde, tüm süreçlerdeki her türlü atığı ortadan kaldırmak üzerine lazer odaklıdır. Bu notta, yedi atık türünün farkında olmalısınız. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Plana karşı aşırı üretim.
 • Gereksiz nakliye.
 • Fazla malzeme ve bileşen stoğu.
 • Kalitede kusurlar.
 • Operatörlerin ve makinelerin bekleme süresi.
 • Sürecin kendisinde atık.
 • Değer katmayan hareket.

Bununla birlikte, birçok yalın üretim uygulayıcısı sekizinci tipte bir atık olması gerektiğini ve bunun “kullanılmayan yetenek ve yaratıcılık kaybı” olacağını söylüyor. Yalın üretim ve malzeme elleçleme uygulamak istiyorsanız, süreçlerinizde mevcutsa tüm bu tür atıklardan kurtulmaya veya en aza indirmeye odaklanmalısınız. Bu atıkların kuruluşunuzda veya işletmenizde tezahür ettikleri şekilde tanımlanması kendi başına çok çalışmaktadır. Örneğin, atıklardan birine bakalım, “operatörlerin ve makinelerin bekleme süresi” diyelim.

Operatörlerinizin ve makinelerinizin zeminde nasıl çalıştığını gözden geçirmek için zaman ayırmanız gerekir. Yeterli operatör var mı? Yeterli makine var mı? Makinelerden daha fazla operatör var mı? Operatörlerden daha fazla makine var mı? Ayrıca bu tutarsızlıklar nedeniyle boşa harcanan zaman ve kaynakları da ölçmeniz gerekir. Sistemdeki kusurları ve hataları belirledikten sonra, bu atıklardan nasıl kurtulacağınızı ve en aza indirmeyi planladığınız zamandır. İşte o zaman yukarıda tartıştığımız on malzeme taşıma prensibine danışırsınız.

Modern Dönemde Yalın Üretim

Her iş stratejisi gibi, yalın üretim ve malzeme kullanımı da zamanla gelişmektedir. Dijital ekonominin yükselişi, süper hızlı teknolojik ilerlemeler, değişen pazarlar ve kurumsal önceliklerin değişmesi gibi bu değişimleri etkileyen birçok faktör vardır. Buradaki sonuç, buna göre uyum sağlayabilmeniz için bu değişikliklerin farkında olmanızdır. Ortaya çıkan bu durumlarda, kendinizi geçmişin yollarına ve ilkelerine sıkışmak trajik olabilir. Yalın üretim değişiyor ve onunla birlikte değiştirebilirsiniz.

Kaynak: Leanmaterialhandling.com

İlgilenizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir