DEPO OTOMASYON – LÜKS MÜ ZORUNLULUK MU?

Depo otomasyon sistemlerine yatırım yapmak, her problemini çözeceği veya her işletmeye olacağı anlamına gelmez. Depoda otomasyonun nerede kullanılabileceğini ve ne konularda işe yaramadığını öğrenin.

Depo otomasyon sistemleri güçlü araçlardır ve farklı şekillerde uygulanabilir. Otomasyon sistemleri depolama alanlarında genellikle verimliliği, hızı, iş güvenliğini, doğruluğu ve tasarrufları geliştirerek mevcut süreçlerden kazanç sağlamak için kullanılır. Kağıda üstündeki süreçlerin yeterli olduğu günler artık geride kaldı.

Otomasyon herkesin hizmetindedir, ancak buna yatırım yapmak her operasyon sorununu çözeceği veya uygun olacağı anlamına gelmez. İnsanlar hala birçok süreçte çok daha iyidir. Otomasyonun en iyi nerede uygulanabileceğini anlamak için faydalı olduğu ve olmadığı bazı alanlara bakalım.

Otomasyonun depo veya lojistik merkezlerine başarıyla uygulanması operasyonda gerçekleşen tüm işlemlerin doğrudan, basitleştirilmesine ve izlenmesine yardımcı olmak için bir depo yönetim sistemi (WMS) ile yakın entegrasyona dayanır. Otomasyon olmasa bile bir depo yönetim yazılımı eğitimli depo personelinin, en verimli toplama yollarını koreografi yaparak ve toplama sırasında ve / veya sevkıyattan önce her adımda belirli eylemleri yönlendirerek hızlı ve son derece hassas sevkiyatlar gerçekleştirmesini sağlar.

Son on yılda lojistik merkezlerindeki büyüme büyük ölçüde e-ticaret patlamasıyla ilişkili. Modern depo otomasyon sistemlerinin lojistikteki yaratığı değişikliğe iyi bir örnek.

Otomasyon başlangıçta bir üretim prosesi veya üretim hattı içinde büyük ölçüde otomatik ekipmanların kullanılmasını ifade eder. Otomasyonun etkili olabilmesi için verilere ihtiyacı vardır. Bu, radyo frekansı tanımlama (RFID) etiketleri gibi envanter etiketleme için barkodlar ve diğer yöntemler şeklinde olabilir.Depo yönetimi yazılım çözümleri envanter yönetimi için barkodlara veya RFID’yi kullanıyor, e-ticaret talebinin karşılamaya yönelik baskı Amazon gibi büyük e-ticaret şirketlerini operatörlerle birlikte çeşitli faaliyetlerle başa çıkabilen çok karmaşık robotik uygulamalarla otomasyon sistemlerini kullanmaya itti.

Fizikselleşin

Bugünün depolama alanında otomasyona daha doğru adı fiziki otomasyondur; stok siparişi toplama operatörüne doğrudan getirmek için kullanılan yöntemleri içerir, böylece depodaki hareketleri en aza indirilebilir. Bu nedenle bu çözümlerin çoğuna üründen operatöre veya GTP sistemleri denir. En popüler olanlardan bazıları karuseller, dikey asansörler, otomatik depolama ve toplama sistemleri (AS / RS), mini yükler ve otomatik malzeme taşıyan araçları içerir. Toplama malzemesini bir sonraki uygun işleme taşıyan ve yönlendiren konveyörleri içeren ayrı bir otomasyon kategorisi vardır.

Fiziksel otomasyon yüksek ön maliyetleri ve devam eden bakım ihtiyacını karşılamak için yeterli hacmi olması şartıyla iyi bir yatırım getirisi sağlayabilir. Bir depoda fiziksel otomasyon düşünülürken, değişen iş koşullarına uyum sağlama konusunda insan emeğinin daha esnek olduğu unutulmamalıdır. Örneğin, bir karuselden alma oranı, tek bir operatörün başarabileceği şeyle sınırlıdır ve siparişlerin geç saatlerde acele edilmesini desteklemek için yetersiz olabilir. Aynı envanter sabit raflarda veya bir akış rafındaysa, yoğun dönemlerde birden fazla işçi tarafından erişilebilir ve bu da tek bir karuselin hız veya verimlilik avantajlarını ortadan kaldırabilir.

Depo Otomasyon Yatırımının Dönüşü

Bununla birlikte otomasyonun her kuruluşun ihtiyaçlarına tek bir boyutta cevap vermediğini unutmamak önemlidir. Otomasyonun ekonomik anlamda mantıklı olup olmadığını görmek için gereken analizi yapmak her şirketin sorumluluğundadır. Negatif bir örnek aktif bir konveyöre bağlı karusellere 3 milyon dolarlık yatırım yapan orta ölçekli bir endüstriyel firma. Performans ve güvenilirlik o kadar zayıftı ki sistem terk edildi. Tekrar analiz edilince mükemmel bir şekilde çalışsa bile bu gerçekten kötü bir yatırımdı. Otomasyon öncesinde, yıllık maaş ve faydaları toplam 600.000 $ olan 20 depo çalışanı vardı. Otomasyonun yılda 300.000 $ tasarruf için iş gücünün yarıya indirilmesini sağladığını varsayarsak, beş yıllık yatırım getirisi eksi% 19 olurdu.

Fiziksel otomasyon için YG’nin hesaplanması, işlenecek hat ve parçaların sayısına ve otomasyon öncesi ve sonrası verimlilik düzeyine bağlıdır. Otomasyon genellikle çalışan karmaşası veya genel işgücü sıkıntısının etkisini azaltmaya yardımcı olacak bir araç olarak sunulur. Otomasyonun çok fazla değişlik ve ciro olduğu pazarlarda işgücünün dengelenmesine yardımcı olabileceği doğru olsa da, ciro sorunu genellikle tatmin edici tazminat ve yan haklar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Otomasyon personel sayısında% 40’lık bir azalmayla sonuçlanacak ve geri kalan çalışanlar için ücretler ve sosyal yardımlar artırılacaksa, kuruluşun daha değişikliğe gerek duymaması muhtemeldir.

Otomasyona Geçmeden Önce Ne Yapmalı?

Bir şirketin depo otomasyon sistemi kurmadan önce uygulaması gereken bir takım süreçler vardır. İlk adım uygulamanın yürütülmesinden ve ihtiyaç duyulacak işlevselliğin seçilmesinden sorumlu olacak belirli bir kişi veya ekip belirlemektir. Bu ekip daha sonra planlama ve süreç oluşturmanın tüm yönlerine dahil edilmelidir. Bu adımda yavaş davranan işletmeler hızlı bir işe alma kararı vermekte ve ekibi eğitimli ve hazır hale getirmekte zorlanabilirler.

Doğru çözümü seçerken çözümün fiyatının yanı sıra uzun vadeli bakım-onarım maliyetlerini ve yerleşimi sağlamak için zemin düzenini ve deponun diğer alanlarını potansiyel olarak ayarlama maliyeti gibi maliyetleri de hesaba katılmalıdır. Şirket nihayetinde depo ayak izini genişletmeyi planlıyorsa, bu genişleme ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem seçmelidir.

Diğer önemli bir adım tüm personele yeterli eğitim ve teknik destek sağlayacak uygun bir destek planı oluşturmaktır. Bu destek uygulama sürecinin sorunsuz çalışmasına yardımcı olacaktır. Bu adımın bir parçası verileri izleyerek yeni çözüme geçiş esnasında nelerin yer aldığını ve bunun ne kadar zaman ve destek alacağını anlamaktır. Otomasyon sisteminin tedarikçisi ile görüşülmeli ve planlanmalıdır.

Otomasyonun alan kullanımını geliştirmesi dışında başka potansiyel faydaları da vardır ancak her işletme kararında olduğu gibi, otomasyona yatırım yapma seçimi, makul bir yeterli yartırım getirisine dayanır.

Yöneticiler otomasyon tedarikçileriyle görüşürken şüpheci davranmalıdırlar. Farklı tedarikçilerle de görüşün. Her pahalı satın alımda olduğu gibi daha önceden satın almış olan işletmelerden tavsiye alın. Onların başarılarından ve hatalarından ders çıkarın.

Kaynak: Industry Week

Diğer İlgili Yazılarımızı Okuyun

Depo Otomasyonunda 10 Trend

Depo Otomasyon Teknolojilerini Nasıl Kullanmalısınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir