ÇEVRECİ ÜRETİM İÇİN TEKNOLOJİ YARDIMI

Dijital teknolojiler sürdürülebilirlik çabalarını geliştirme fırsat sunarak çevreci üretim çabalarını destekliyor.

Üretim teknolojisi gelişmeye devam ettikçe yalnızca endüstriyel verimlilikleri artırma potansiyelini kullanmakla kalmaz, aynı zamanda çevrenin korunması, fabrika emisyonların ve atıkların azaltılması da dahil olmak üzere çevreci üretim çabalarının geliştirilmesinde yardımcı olabilir.

Özellikle yapay zeka gibi dijital teknolojilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kilit sağlayıcılar olabileceğini belirtiyor. Sonuçta teknoloji çözümleri şirketlerin güvenlik ve güvenilirlik, çevresel etki, verimlilik ve yenilik dahil hedeflediği kilit performans alanlarına hitap edebilir.

Yapay zeka(AI) mükemmel bir örnektir. Kısa zaman önce yapay zekanın operasyonel sorunları henüz sorun haline gelmeden önce doğru bir şekilde tahmin edebildiğini göstermiştir. Ekipman / varlıklardaki olağandışı davranış kalıplarını belirleyebilir ve oradan belirli anormalliklerin arızalara yol açma geçmişine sahip olup olmadığını belirleyebilir ve bunu bazen gerçek bir arızadan aylar önce tespit edebilir. Sürdürülebilirlikte yapay zekanın oynadığı rol eldeki olayları gelecekteki sorun hakkında personele uyarılarla önceden belirleyerek ve ardından operatörlere nasıl ele alınacağı.

Ayrıca saha operasyonları ve potansiyel emisyonların enerji taleplerini optimize eden sistemler enerji tüketimini ve ilişkili CO2 emisyonlarını % 5-20’den düşürmek için enerji yönetimi modellemesi kullanılıyor. Bu modellemeler buhar kullanımını azaltmak için daha iyi ısı entegrasyonu, yeni tesisler için fayda planlaması ve diğer yerel müşterilerle enerji paylaşımını sağlamak için yakındaki tesislerle potansiyel simbiyoz sağlar. Son olarak spesifikasyon dışı üretimi ve buna bağlı enerji ve hammadde atıklarını azaltmak için seri üretimin çok değişkenli analizleri yapılır.

Tabii ki enerji verimliliği birçok şirketin performansı artırmak için çalışabileceği bir alan olmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı sanayi şirketlerinin enerji verimliliğini% 30’a kadar artırmak için dijital çözümler kullanabileceğini belirtiyor. Dijital projeler genellikle verimlilik iyileştirmelerini hedefliyor, ancak başarı metrikleri emisyonları azaltma yerine genellikle finansal olarak ele alınıyor.Ancak herhangi bir iş gibi uygulanabilecek, izlenebilecek ve paylaşılabilecek metrikler oluşturmanın zor olabiliyor. Şirketler çalışanları sürdürülebilirlikle ilgili performansa odaklanmaya teşvik eden yeni hedefler oluşturmak için çalışıyor. Örneğin, enerji verimliliği iyileştirmeleri artık finansal tasarruflar yerine CO2 emisyonlarından kaçınıldığı gibi izlenebiliyor. Birçok dijital çözüm, süreç simülasyon paketinin bir parçası olarak CO2 emisyonlarının izlenmesini sağlar ve araştırmacıların emisyonları etkileyen süreç değişikliklerini hedeflemelerine ve çevreci üretim yolunda doğru adımlar atmalarına yardımcı olabilir.

Şirketler için inovasyon odaklarını küresel ekonomiye kaydırdıkça önemli bir araç olacak. Bu plastik endüstrisindeki şirketler için, geri dönüşümü zor olan çok katmanlı malzemeler kullanılmadan gerekli performansı sağlayan yeni ürünler aradıklarından özellikle önemlidir. Bazı şirketler plastikleri temel hammaddelere geri dönüştürmek için verimsiz olan depolimerizasyon süreçlerini sürdürüyor; modelleme yazılımları bu çalışmaların hızını ve verimliliğini artırmak ve ticari süreçleri optimize etmek için önemli bir araç olacaktır.

Kaynak: IndustryWeek

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir