ÇALIŞMA ALANI ERGONOMİSİ ARTIRMANIN STRATEJİK YOLLARI

Çalışma alanı ergonomisi geliştirme sayesinde imalat alanlarında atıkların ve maliyetlerin azaltılmasını ve operatörlerinin sağlık sorunlarının önüne geçilmesini ve üretim alanı verimliliğini artırabilir.

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, mesleklerine özgü bir dizi faktör nedeniyle üretim ve lojistik alanlarında çalışanlar arasında oldukça fazladır. Ağır kaldırma, zor duruşlar ve hareketler, yüksek raflara erişim, ağır yükleri itme veya çekme gibi görevler sakatlanmaya yol açan hareketlerdir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre her 10.000 üretim operatöründen 41’i kas-iskelet sistemi sorunu veya bozukluğu yaşamaktadır.

Çalışma Alanı Ergonomisi Büyüyen Bir Sorun

Bu sakatlanmaların iş yeri verimliliği, çalışan devamlılığı ve sağlık maliyetleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Amerika’da işverenlerin bu sakatlanmalar sonucu üstlenmek durumunda kaldığı doğrudan maliyet her yıl 20 milyar doları buluyor. Verimlilikteki düşüşün yol açtığı ciro kaybı da eklenince bu rakam çok daha büyük oluyor.

Sakatlık ve hastalıkların maliyet analizine göre kazaların ve ergonomik bozuklukların sağlık harcamalarında başı çekenler arasında yer aldığı belirtiliyor. Üretimde devamsızlık istatistiklerine baktığınzda da ergonomiye bağlı kas ve iskelet rahatsızlıklarının toplam vakaların yüzde 34’ünü oluşturduğunu rapo ediliyor.

Rahatsızlık ne olursa olsun, işletmeler çalışanlarının sağlığını korumak için ergonomi odaklı sorunları önleyici ve hafifletici adımlar atmak zorundadırlar. Üreticiler çalışma alanlarındaki ergonomiyi geliştirerek, çalışanlarında oluşabilecek kas ve iskelet rahatsızlıklarının büyük çoğunluğunu önleyebilirler.

Ergonomi Riski Nasıl Azaltır?

Üretim alanlarında bulunan risklerin hafifletilmesi kolay değildir. Ancak işletmelerin çalışanlarını kas ve iskelet rahatsızlıklarından korumak ve yaralananların daha hızlı işlerine dönmelerine yardımcı olmak için alabilecekleri önlemler vardır. Üretim tesislerindeki ergonomiyi iyileştirmek için dikkate alınması gereken birkaç stratejiyi sizin için araştırdık.

Standart değerlendirmelerin ötesine geçin: İş yeri değerlendirmesi yaparken sadece tesisinizin olumlu faktörlerini değil, aynı zamanda her çalışanın rolüne özgü tehlikeleri de değerlendirdiğinizden emin olun. Bazı çalışanlar bütün gün ayakta dururken, diğerleri ağır nesneleri kaldırıyor veya garip duruş açılarında çalışıyor olabilir. Bu noktalar boşlukta kalmamalıdır; her çalışanın sağlığını ve verimliliğini etkileyen sorunları ele almak için bu sürece dahil edilmesi kritik önem taşır. Değerlendirmelerdeki kapsamlı yaklaşım olumlu bir etki yaratan ergonomik iyileştirmelerin uygulanması için iyi bir temel oluşturacaktır.

 • Uygun güvenlik ekipmanını seçin: Değerlendirmenizi temel alarak çalışanlarınıza güvenli duruşları teşvik eden, ağır eşyaları kaldırmaya yardımcı olan ve onları yaygın kas-iskelet rahatsızlıklarından koruyan uygun güvenlik ekipmanı sağlayın. Aşağıdaki gibi birçok ekipman bunun için uygun olabilir;
 • Uzun süre ayakta kalanlar için minderli paspaslar.
 • Oturanlar için ergonomik tasarımlı sandalyeler.
 • Ağır veya hantal eşyaların taşınmasına yardımcı olacak araba veya makineler.
 • Diz çöküyorsa basıncı azaltmak için dizlikler ve benzeri eşyalar.

Uygun güvenlik ekipmanını seçin: Değerlendirmenizi temel alarak çalışanlarınıza güvenli duruşları teşvik eden, ağır eşyaları kaldırmaya yardımcı olan ve onları yaygın kas-iskelet rahatsızlıklarından koruyan uygun güvenlik ekipmanı sağlayın. Aşağıdaki gibi birçok ekipman bunun için uygun olabilir;

 • Uzun süre ayakta kalanlar için minderli paspaslar
 • Oturanlar için ergonomik tasarımlı sandalyeler
 • Ağır veya hantal eşyaların taşınmasına yardımcı olacak araba veya makineler
 • Diz çöküyorsa basıncı azaltmak için dizlikler ve benzeri eşyalar

Değişken yükseklikleri dikkate alın: Aynı işi yapan iç operatörün boyları, kol uzunlukları ya da bacak yükseklikleri aynı değildir, bu da tek bir sabit istasyonun hepsi için mükemmel ergonomide olmayacağı anlamına gelir. Böyle bir durumda istasyonun ergonomik olmadığı çalışan gün boyunca sıkça duraksıyor, eğiliyor ya da biryere uzanıyor olabilir, bu da kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının gelişme riskini artırır. Yüksekliği ayarlanabilir ekipmanları çalışanların güvenli ve rahat bir pozisyonda çalışmasını sağlayarak sakatlıkları önleyebilir. Çalışanların farklı fiziksel özelliklerine göre uyarlanabilir modüler sistemler bu sorunu çözebilirler.

Değişim için seçenekler sunun: Sürekli aynı pozisyonda oturmak veya ayakta durmak rahatsızlıklara yol açabilir. Yüksekliği ayarlanabilen iş istasyonları, çalışanların gün boyunca oturma ve ayakta durma arasında geçiş yapmalarını sağlamaya yarayabilir. Ek olarak ergonomik sandalyeler, eğilmeye izin veren aparat ve oturma veya ayakta durmayı ayarlayabilen özel tabureler, çalışanların bir pozisyonda zamanı en aza indirmesini sağlayan harika seçeneklerdir. Çeşitlilik sağlamak strese bağlı sakatlıkları azaltabilir.

İletişim ve Eğitim: Çalışanlarınızda riskler hakkında farkındalık yaratmak ve tekrarlayan hareketleri ayarlamalarını, mola vermelerini, koruyucu ekipman kullanmalarını ve tehlikelerden kaçınmalarını düzenli olarak hatırlatmak sakatlıklara ve yaralanmalara neden olan olayların sayısını büyük ölçüde azaltabilir. Eğitim en önemli nokta olmakla birlikte, güvenlik bilgilerini yöneticiler, görsel iletişim panoları ve diğer iç iletişim kanalları ve görüşmeler yoluyla düzenli olarak iletmeye devam etmek önemli bilgilerin çalışanların aklında sürekli yer tutmasını sağlayacaktır. Çalışanlar düzenli olarak doğru bir şekilde kullandığı müddetçe ergonomik ekipmanların ve diğer uygulamaların üretim alanlarına dahil edilmesi sonuç verir ve bunu başarmak için iletişim oldukça önemlidir.

Bu stratejilerin uygulanması sadece yeni sakatlıkların meydana gelmesini önlemekle kalmaz. Aynı zamanda bu rahatsızlıklarda müzdarip olan çalışanları da destekleyerek işe geri dönüş süresini ve bunun sonucunda oluşan maliyetleri de azaltır.

İnsan Kaynakları Departmanının Ergonominin Uygulanmasındaki Rolü

İK profesyonelleri üretim alanlarında oluşabilecek kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına karşı geliştirilecek temel sorumlulukları uygulamada çok önemli bir rol oynamaktadır:

 • Çalışanları riski azaltma konusunda bilgilendiren eğitimleri koordine etmek.
 • Şirketin sağlık ve güvenlik birimleri veya dış paydaşları tarafından önde gelen ergonomik değerlendiri yapmak.
 • Rahatsızlıkları olan çalışanları desteklemek için politikalar oluşturmak ve uygun işe dönüş yönergeleri hazırlamak.
 • Şirketin maaş, sigorta ve iş sağlığı tedarikçileriyle irtibat halinde olmak.
 • Çalışanları, bireysel riski önlemeye veya mevcut rahatsızlıklarını tedavi etmeye yardımcı olmak için uygun kaynaklara yönlendirmek.

Bu uygulamalar sayesinde üretim yapan işletmeler rahatsızlıkların azaltılması, sağlık maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması konusunda olumlu sonuçlar elde edebilir.

Kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları hem doğrudan hem de dolaylı maliyetler açısından işverenler için önemli bir maliyet unsurudur. Bu rahatsızlıkları önlemek ve azaltmak için çalışma alanı ergonomisi stratejileri geliştirmek işverenler ve çalışanlar için faydalıdır.

Kaynak: Industryweek.com

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir